Terrengsperring

Terrengsperring

Alle løpere har ansvar for å følge gjeldende regler for terrengsperringer, ser detaljer her

Terrengsperringer(kart) for NMUltra 2017 finner du her

Dispensasjon
Utøvere som bor, arbeider eller går på skole i området må søke dispensasjon hos NOF’s arrangementsansvarlig Jan Arild Johnsen (jan.arild.johnsen(at)orientering.no) for å få delta.

Gamle kart